Kto może spać w Hotelu?

Zapraszamy do Hotelu Szary Residence w trakcie panujących obostrzeń związanych z COVID-19.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Poz. 2316 (z późniejszymi zmianami), ograniczającym możliwość świadczenia usług hotelarskich, chcielibyśmy Państwa poinformować, że obecnie świadczyć możemy usługi wyłącznie dla gości, których cel pobytu jest zgodny z Rozporządzeniem.   

Przy zakwaterowaniu, będą Państwo poproszeni o wypełnienie standardowej karty meldunkowej oraz o przedstawienie jednego z dokumentów potwierdzających, że cel ten jest realizowany.

Dla Państwa wygody, załączamy przygotowaną na podstawie Rozporządzenia
listę akceptowanych przez nas dokumentów stanowiących formę potwierdzenia. 

LISTA DOKUMENTÓW - PDF

W związku z dużą liczbą zapytań, informujemy, że nie posiadamy wzoru „dokumentu wystawionego przez pracodawcę” i innych, jak również taki wzór nie został określony w Rozporządzeniu, stąd przyjmiemy dokument będący potwierdzeniem celu pobytu w dowolnej formie (w tym formie elektronicznej za potwierdzeniem zgodności z oryginałem). 

 

Pacjenci Pracujący w samolotach Pracujący na statkach Kierowcy Pracujący w pociągach
Pełnomocnicy i adwokaci Pracujący w infrastrukturze energetycznej, gazowej, wodnej Pracujący w infrastrukturze telekomunikacyjnej. Żołnierze, funkcjonariusze, mundurowi Pracujący w PKP
Medycy Zawodnicy i sztab (trenerzy, członkowie) w ramach sportu Serwisanci Dyplomaci i ich rodziny TV, prasa, media

 

Przykład:

potwierdzenie wizyty lekarskiej w naszej gminie upoważnia do nocowania w Hotelu!

 

Zapraszamy!