Gra Integracyjna - Siódmy Element

"Siódmy Element " to zupełnie nowa formuła gier typu "escape the room" dedykowana dla grup szkoleniowych i biznesowych. Uczy skutecznej komunikacji, współpracy w zespole, wyłania liderów, tworzy nowe, skuteczne narzędzie team building. Grę można realizować zarówno w przestrzeni zamkniętej czyli naszej sali konferencyjnej lub domku grillowym lub przy dobrej pogodzie w terenie.


"Siódmy Element " to jedyna tego typu gra w Polsce, bazująca na rozwiązaniach „escape the room”, która pozwala w jednej przestrzeni
i tym samym czasie realizować zadania dla grupy liczącej zarówno 10 jak i 80 osób! 

▪ Uczestników gry dzielimy na 5-6 osobowe zespoły.
▪ Każdy zespół otrzymuje swoją magiczną skrzynię z zadaniami /magic box/.
▪ Skrzynia jest zamknięta i zawiera kilkanaście różnorodnych zadań.
▪ Rozwiązanie ich prowadzi do znalezienia tajnego kodu pozwalającego otworzyć małe drzwi. Za owymi drzwiami kryje się podpowiedź do zadania finałowego.
▪ Realizacja zadania finałowego wymaga współpracy wszystkich zespołów

Czas gry może być dostosowany do potrzeb grupy, ale średnio gra trwaja ok. 3h. (Język polski lub angielski).

 

Cena zależna jest od liczby osób - od 2500zł netto / grupę 10 osobową.